สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ / Welfare and Benefits

เพราะเราเชื่อว่า หากงานดี ผลตอบแทนดี

สวัสดิการดี ชีวิตเราก็จะดี

 

วันนี้...เราจะเดินหน้าเคียงข้างไปด้วยกัน พร้อมที่จะดูแลกันและกัน ด้วย...

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • สิทธิประโยชน์เงินกู้ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
  • กิจกรรมสันทนาการ (Team Building)
  • การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
  • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพกลุ่ม