พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ มือสอง (ซื้อจากร้านดีลเลอร์)

  14_K-VIEW_BANNER_02-(1).jpg

  เพิ่มเพื่อน

  "สนใจบิ๊กไบค์ หรือมอเตอร์ไซค์ มือสอง เล็งรุ่นไหน บอกป๋าได้เลย"

  หากคุณกำลังมองหา บิ้กไบค์/มอเตอร์ไซค์ เท่ๆ ที่ราคาเข้าถึงง่ายไว้ครอบครองสักคัน กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ มือสอง พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน โดยทีมงานมืออาชีพ ผ่านเครือข่ายดีลเลอร์ บิ้กไบค์/มอเตอร์ไซค์ มือสอง ของ กรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ

   
  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ มือสอง
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำ (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)
  • อนุมัติไว
  • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย
  • รับข้อเสนอพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนด (สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน)
  รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
  ประเภทรถ บิ๊กไบค์ มือสอง มอเตอร์ไซค์ มือสอง
  ลักษณะรถที่รับจัดสินเชื่อ ต้องเป็นบิ๊กไบค์มือสอง ที่ซื้อผ่านร้านดีลเลอร์ของกรุงศรี ออโต้เท่านั้น
  • ต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ที่ซื้อผ่านร้านดีลเลอร์ของกรุงศรี ออโต้ หรือผู้ผลิตที่กำหนดเท่านั้น
  เฉพาะยี่ห้อที่ กรุงศรี ออโต้ ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น
  อายุรถ อายุรถ (นับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต ในหน้าเล่มทะเบียน) รวมกับ ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ ต้องไม่เกิน 11 ปี ณ วันสมัคร อายุรถต้องไม่เกิน 5 ปี  โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต (ในหน้าเล่มทะเบียน)
  อัตราดอกเบี้ย อัตราพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับราคารถ และอัตราเงินดาวน์ อัตราพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับราคารถ และอัตราเงินดาวน์
  ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ ผ่อนสบาย เริ่มต้นที่ 18 เดือน สูงสุดถึง 60 เดือน สูงสุดไม่เกิน 36 เดือน  
  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
  หมายเหตุ:
  • รถบิ๊กไบค์มือสอง หมายถึง หมายถึง รถจักรยานยนต์มือสองที่มีขนาดความจุตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไป และมีแต่ราคาซื้อขายในขณะเป็นรถใหม่ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  • รถมอเตอร์ไซค์มือสอง หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุน้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไป แต่ราคาซื้อขายในขณะเป็นรถใหม่ไม่เกิน 100,000 บาท
   

  apply.pngLINE.png

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรี มอเตอร์ไซค์

   
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
    บิ๊กไบค์ มือสอง มอเตอร์ไซค์ มือสอง
  สัญชาติ และอายุ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65  ปีบริบูรณ์
  อาชีพ มีอาชีพและรายได้ ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
  รายได้ต่อเดือน รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน โดยรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท/เดือน โดยรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ
  • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  เอกสารประกอบการสมัคร
  บุคคลธรรมดา
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
  • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  นิติบุคคล
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ
  • บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีสิทธ์ลงนาม
  • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

  ย้อนกลับ