พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรี มอเตอร์ ไซค์

  KA-720x330px_-(2).jpg


  กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

  LINE-BT-(1).png

  ไม่ว่าจะคันเล็ก คันใหญ่ รุ่นไหนก็ออกง่าย ใครก็เป็นเจ้าของได้

  ความสุขของนักบิดคือความเร้าใจของการขับขี่ที่คล่องตัว รู้สึกอิสระไปกับทุกเส้นทาง ตื่นเต้นกับแรงลมที่ปะทะหน้า ท้าทายเมื่อเสียงที่คำราม
  ทำให้คนที่เคยสนุกกับการบิดรถรุ่นเล็ก อยากขยับมาบิดรุ่นใหญ่ขึ้น
  กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ พร้อมให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ง่าย ๆ ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย และ สำหรับคนที่ต้องการบิดรุ่นเล็ก
  เรายังมีกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ พร้อมให้คุณขอสินเชื่อได้สบาย ๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรี มอเตอร์ไซค์

  ไม่ต้องมีผู้ค้ำ (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)
  อนุมัติไว
  ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย
  สำหรับลูกค้าชั้นดี รับข้อเสนอพิเศษในการซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  อัตราดอกเบี้ย
  ประเภทรถ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
    อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่     อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
    (แบบลดต้นลดดอก)

  รถจักรยานยนต์ใหม่
    บิ๊ก ไบค์  และมอเตอร์ไซค์  

  3.49% - 13.44% 6.01%-23.00%
   

  คำนวณสินเชื่อรุ่นที่สนใจ พร้อมรับตารางผ่อนได้ฟรี  คลิก
  หรือ ประเมินวงเงินรูผลไวใน 3 นาที กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ประเมินฟรี คลิก

   
  apply-(2).pngLINE-BT-(1).png
   
  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรี มอเตอร์ไซค์
   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการสมัคร
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์พื้้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
  • อาชีพ
   • มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท,ข้าราชการ**/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ(อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
  • อาชีพอื่น ๆ
   • คนในพื้นที่ วงเงินดาวน์เพียง 10%***
   • คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัด วางเงินดาวน์เริ่มต้น 15%
   • มีหลักฐานแสดงที่มาของรายไดไ้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
  • รายได้
   • สำหรับรถบิ๊กไบค์ - รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน และมีสลิปเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน* และวางเงินดาวน์ที่ 20%
   • สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป - รายได้ขึ้นต่ำ 8,000 บาท / เดือน และมีสลิปเงินเดือน*
  • มีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อระเภทต่าง ๆ ไม่ตำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ
  • นำเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของมาแสดง
  *ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  **เฉพาะบางหน่วยงานที่บริษัทกำหนด
  ***เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทกำหนด
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
  • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
   
  อัตราค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์
  คลิกเพื่อดูประกาศจาก บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการผ่อนชำระ
  • ตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 60 เดือน
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567
   
  ประเภทรถยนต์
  ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยคงที่
  (Flat Interest Rate)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  (Effective Interest Rate)
  รถจักรยานยนต์ใหม่ (Big Bike)
  3.49% - 13.44%
  6.01% - 23.00%
   
  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด  
  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ของสินเชื่อให้เช่าซื้อเป็น “อัตราแบบคงที่” และสินเชื่อให้เช่าแบบลีสซิ่งเป็น อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
  • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้ สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
  • อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ไม่รวมรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในการคำนวนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี บริษัทใช้ระยะเวลาให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง 48-84 เดือน สำหรับรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว และใช้ระยะเวลาให้เช่าซื้อ 24-48 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์
  • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
   

  ย้อนกลับ