พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรี มอเตอร์ ไซค์

  สินเชื่อรถจักรยานยนต์

  KA-720x330px_-(2).jpg
   

  Add Friend
   

  รุ่นไหนก็ออกง่าย ใครก็เป็นเจ้าของได้
  ความสุขของนักบิดมอเตอร์ไซค์คือความเร้าใจขอการขับขี่ที่คล่องตัว รู้สึกอิสระไปกับทุกเส้นทาง ตื่นเต้นกับแรงลมที่ปะทะหน้า ท้าทายเมื่อเสียงที่คำราม ทำให้คนที่เคยสนุกกับการบิดรถรุ่นเล็ก อยากขยับมาบิดรุ่นใหญ่ขึ้น
  กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ พร้อมให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ง่าย ๆ ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย และ สำหรับคนที่ต้องการบิดรุ่นเล็ก เรายังมี กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ พร้อมให้คุณขอสินเชื่อได้สบาย ๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรี มอเตอร์ไซค์
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำ (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)
  • อนุมัติไว
  • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย
  • สำหรับลูกค้าชั้นดี รับข้อเสนอพิเศษในการซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่

  สะดวกกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
  ชำระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
  • หักบัญชีธนาคารอัติโนมัติ (Direct Debit)
  • เทส โก้ โลตัส
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • CenPay
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ 

  สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

   
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการสมัคร

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์พื้้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
  • อาชีพ
   • มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท,ข้าราชการ**/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ(อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
  • อาชีพอื่น ๆ
   • คนในพื้นที่ วงเงินดาวน์เพียง 10%***
   • คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัด วางเงินดาวน์เริ่มต้น 15%
   • มีหลักฐานแสดงที่มาของรายไดไ้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
  • รายได้
   • สำหรับรถบิ๊กไบค์ - รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน และมีสลิปเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน* และวางเงินดาวน์ที่ 20%
   • สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป - รายได้ขึ้นต่ำ 8,000 บาท / เดือน และมีสลิปเงินเดือน*
  • มีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อระเภทต่าง ๆ ไม่ตำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ
  • นำเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของมาแสดง
  *ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  **เฉพาะบางหน่วยงานที่บริษัทกำหนด
  ***เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทกำหนด

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
  • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  อัตราค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์

  ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการผ่อนชำระ

  • ตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 48 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

   

  ประเภทรถยนต์

  ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยคงที่

  (Flat Interest Rate)

  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

  (Effective Interest Rate)

  รถจักรยานยนต์ใหม่ (Big Bike)

  4.50% - 18.00%

  8.43% - 31.73%

   

  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด  

  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ของสินเชื่อให้เช่าซื้อเป็น “อัตราแบบคงที่” และสินเชื่อให้เช่าแบบลีสซิ่งเป็น อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
  • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้ สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
  • อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ไม่รวมรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในการคำนวนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี บริษัทใช้ระยะเวลาให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง 48-84 เดือน สำหรับรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว และใช้ระยะเวลาให้เช่าซื้อ 24-48 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์
  • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

  อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง

  คลิกเพื่อดู  อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้วันที่ 15 กันยายน 2559

  ย้อนกลับ