พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  C4C_thumbnail-L-(2).jpg

  เพิ่มเพื่อน

  ตึ๊งรถ รับวงเงินสูง อนุมัติไว ... ต้องที่ คาร์ ฟอร์ แคช

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช เป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ว่าจะต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ต่อยอดธุรกิจ ขยายร้านค้า ซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือแม้แต่ต้องการนำเงินก้อนไปช่วยลดภาระอื่น ๆ เพียงนำรถและเล่มทะเบียนรถตัวจริงมาสมัครสินเชื่อได้โดยรถยังมีขับเหมือนเดิม

   

  ข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  • วงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100%
  • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
  • ผ่อนสบายถึง 84 เดือน

  สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

  คาร์ ฟอร์ แคช

  คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  แบบโอนทะเบียน
  แบบไม่โอนทะเบียน
  • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ เงินต้นคงที่
  • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.18%-15.00%* ต่อปี 
  • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน
  * เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.57% - 27.69%
  • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  • ​​ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
  • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12.00%-18.00% ต่อปี
  • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน
  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด

  apply-(2).pngLINE.png

  4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

   1. สมัครง่ายได้ทุกที่       2. นัดรับเอกสาร

   3. รอแจ้งผลอนุมัติ         4. รอรับเงิน

  วางแผนการเงินอย่างสมาร์ท แค่เช็กราคาประเมินและค่างวดรถของคุณก่อนขอสินเชื่อ

  ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ www.car4cash.com กรอกวงเงินที่ต้องการ และข้อมูลรถของคุณ กดปุ่มคำนวณก็สามารถรู้วงเงินกู้สูงสุดและค่างวดของระยะเวลาผ่อนได้ถึง 6 ปีในครั้งเดียว ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ

  ประเมินวงเงิน

  รถเก่า 15 ปี ก็ทำสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้

  สินเชื่อเพื่อคนมีรถ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมยืนหยัดช่วยคุณสู้ทุกสถานการณ์ภาระทางการเงินรับรถรุ่นเก่า* ให้เข้ามารับการประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้
  *ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ


  apply-(2).pngLINE.png
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
   • อายุระหว่าง 20-65 ปี ในวันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
   • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
   • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)
  2. เอกสารประกอบการสมัคร
   สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
   • สำเนา ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
   • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

   

  ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
  ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  4% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,420 บาท

  1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
  (ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
  • (300,000 x 4% x 5) = 60,000

  2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
  [(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
  • [(300,000 x 4% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,420

   

  ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  ยอดเงินกู้จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.50% ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 2,250 บาท

  1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
  (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365)
  • (100,000 x 12.50% x 30)/365 = 1,027

  2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
  [(อัตราดอกเบี้ย/12) / (1- (1/(1 + (อัตราดอกเบี้ย/12))) ^ จำนวนงวด)] x ยอดเงินกู้คงค้าง
  • [(12.50%/12) / (1- (1/(1 + (12.50%/12))) ^ 60)] x 100,000

  • [(12.50%/12) / 0.463] x 100,000 = 2,250 บาท

   

   
   
   

  ย้อนกลับ