พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  ตึ๊งรถ ไม่ต้องบู๊ ... ต้องที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช

  TUNG-720X330-(1).jpg
   

  Add Friend

  ไม่ว่าจะจอมยุทธ์จากน่านฟ้าหรือยุทธจักรไหน ย่อมมีภารกิจและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่ต่างกัน และที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช ก็ยินดีต้อนรับท่านจอมยุทธ์ที่มาพร้อมพาหนะคู่กาย ไม่ว่าจะรถเก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์ หรือบิ๊กไบค์ ก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทั้งสิ้น พร้อมคารวะด้วยข้อเสนอที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของท่านจอมยุทธทุกท่าน

  สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

  คาร์ ฟอร์ แคช

  คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  แบบโอนทะเบียน

  แบบไม่โอนทะเบียน

  คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  ผ่อนดอกเบี้ยแบบ เงินต้นคงที่ ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
  ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.18%-15.00%* ต่อปี ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12.00%-18.00% ต่อปี
  เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน
  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
  * เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.57% - 27.69%

  4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

   1. สมัครง่ายได้ทุกที่       2. นัดรับเอกสาร


   3. รอแจ้งผลอนุมัติ         4. รอรับเงิน

  วางแผนการเงินอย่างสมาร์ท แค่เช็กราคาประเมินและค่างวดรถของคุณก่อนขอสินเชื่อ

  ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ www.car4cash.com กรอกวงเงินที่ต้องการ และข้อมูลรถของคุณ กดปุ่มคำนวณก็สามารถรู้วงเงินกู้สูงสุดและค่างวดของระยะเวลาผ่อนได้ถึง 6 ปีในครั้งเดียว ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ

  ประเมิณวงเงิน

  รถเก่า 15 ปี ก็ทำสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้

  สินเชื่อเพื่อคนมีรถ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมยืนหยัดช่วยคุณสู้ทุกสถานการณ์ภาระทางการเงินรับรถรุ่นเก่า* ให้เข้ามารับการประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้

  *ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร


  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ 

  สนใจขอสินเชื่อ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   
   
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
   • อายุระหว่าง 20-65 ปี ในวันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
   • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
   • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)
  2. เอกสารประกอบการสมัคร
   สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
   • สำเนา ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
   • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  3.  
   
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ คาร์ ฟอร์ แคช
  1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

   ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง

    

   ประเภทรถ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
   สินเชื่อเพื่อคนมีรถ
   - รถยนต์ที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5ปี
   - รถยนต์ที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป

   3.18% - 15.00%
   10.00% - 19.00%

   5.57% - 27.69%
   18.00% - 33.00%
   เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด

   คลิกเพื่อดู อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

   คลิกเพื่อดู อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เริ่มใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2561

   คลิกเพื่อดู อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

   คลิกเพื่อดู ประกาศทั้งหมด

   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
   ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  4% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,420 บาท

   1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
   (ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
   • (300,000 x 4% x 5) = 60,000

   2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
   [(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
   • [(300,000 x 4% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,420

   •  
   
   
   

  ย้อนกลับ