พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

  สินเชื่อเพื่อชาวไบเกอร์ จะบิ๊กไบค์ หรือมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  KA_720x330_C4C-Motorcycle-01-(2).jpg

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์ สินเชื่อสำหรับไบเกอร์ ไม่ว่าจะบิ๊กไบค์คันเท่หรือรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กคู่ใจก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้คุณได้ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตคุณไปต่อได้อีกแบบไม่มีสะดุด จะปลดภาระหนี้หรือวางแผนลงทุนก็เริ่มได้เลยไม่ต้องรอ

   

  ไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ก็มารับข้อเสนอดี ๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช ได้แล้วนะ
  1.ให้บริการทั้งมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์
  2. ช่องการติดต่อหลากหลายกับ 52 สาขากรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://www.krungsriauto.com/auto/eform.html
  หรือตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์ที่ร่วมรายการ
  3. วงเงินประเมินสูง 100%
  4. มอเตอร์ไซค์ ผ่อนสบาย 36 เดือน และบิ๊กไบค์ผ่อนสบาย 48 เดือน
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
  2. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้
  3. อายุงาน และรายได้ต่อเดือน
  - สำหรับรถบิ๊กไบค์ (รถจักรยานยนต์ขนาด 250 CC และราคาขายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป)
  มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 15,000  บาท/เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน
  - สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (รถจักรยานยนต์ขนาดความจุน้อยกว่า 250CC. ลงมา หรือตั้งแต่ 250CC. ขึ้นไป แต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท) 
  มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน


  เอกสารประกอบการสมัคร

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์ สินเชื่อสำหรับไบเกอร์

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
  2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
  3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงิน กรณีสินเชื่อได้รับการอนุมัติ)
  5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
  หมายเหตุ
  เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
  apply-(1).png
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  ย้อนกลับ