พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

  TUNG-720x330-(2).jpg

  ตึ๊งมอไซค์ได้ไม่ต้องบู๊ ...ต้องที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช

  สนั่นยุทธภพ สินเชื่อเพื่อชาวไบเกอร์ จะบิ๊กไบค์คู่ใจ
  หรือมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 


  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์

  บนยุทธจักรนักสู้..เราอยู่เคียงข้าง กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ สินเชื่อเพื่อชาวไบค์เกอร์ ไม่ว่าจะบิ๊กไบค์เพื่อนยาก หรือ มอเตอร์ไซค์เล็กคู่ใจ ก็ให้มอเตอร์ไซค์ช่วยคุณได้ เงินมีใช้ รถยังมีขับ พร้อมให้คุณกลับไปสู้ต่อ ยื่นเรื่องง่าย อนุมัติไว วางใจ กรุงศรี ออโต้
  Screen_Shot_2563-02-20_at_12-03-19.png
   

  ไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ก็มารับข้อเสนอดี ๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช ได้แล้วนะ
  1.ให้บริการทั้งมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์
  2. ช่องการติดต่อหลากหลายกับ 52 สาขากรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://www.krungsriauto.com/auto/eform.html
  หรือตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์ที่ร่วมรายการ
  3. วงเงินประเมินสูง 100%
  4. มอเตอร์ไซค์ ผ่อนสบาย 36 เดือน และบิ๊กไบค์ผ่อนสบาย 48 เดือน

  ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  คลิกเพื่อดู อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
  รายการ (ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ) อัตรา/จำนวนเรียกเก็บ
  รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก Normal Bike
  สินเชื่อเพื่อคนมีรถจักรยานยนต์
  - กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
  - กรณีผิดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
  12% - 28%
  28%

  28%
  28%


  คลิกเพื่อดู อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยนานยนต์
  (ตามประกาศตณะกรรมการส่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถบนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561)​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
   

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ 

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  1. อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์* เป็นของตนเอง
  2. อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  3. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

  * บิ๊กไบค์ หมายถึงเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคา 100,000 บาทขึ้นไป

  ** ชาวต่างชาติสามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น
   

  เอกสารประกอบการสมัคร

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์ สินเชื่อสำหรับไบเกอร์
  สำหรับบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
  2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  3. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
  4. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
  2. สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
  5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
  6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
  7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
  8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
  9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
  หมายเหตุ
  เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
  apply-(1).png
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  ย้อนกลับ