พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

  KA-01-(2).jpg

  เพิ่มเพื่อน

  ตึ๊งรถมอเตอร์ไซค์ อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมรับวงเงินสูง...ต้องที่ คาร์ ฟอร์ แคช

  มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ ให้รถช่วยคุณ เงินมีใช้ รถยังมีขับ พร้อมให้คุณกลับไปสู้ต่อ ยื่นเรื่องง่าย พร้อมอนุมัติไว

   

  ข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  • วงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100%
  • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
  • ผ่อนสบายถึง 84 เดือน

  สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

  คาร์ ฟอร์ แคช

  คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  แบบโอนทะเบียน
  แบบไม่โอนทะเบียน
  • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
  • ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 1.85%-2.50%* ต่อเดือน​
  • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 36 เดือน
  * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 40.17%-54.00% ต่อปี
  • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  • ​​ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
  • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 24.00% ต่อปี
  • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 36 เดือน
  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
  apply-(2).pngLINE.png

  4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

   1. สมัครง่ายได้ทุกที่       2. นัดรับเอกสาร

   3. รอแจ้งผลอนุมัติ         4. รอรับเงิน

  วางแผนการเงินอย่างสมาร์ท แค่เช็กราคาประเมินและค่างวดรถของคุณก่อนขอสินเชื่อ

  ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ www.car4cash.com กรอกวงเงินที่ต้องการ และข้อมูลรถของคุณ กดปุ่มคำนวณก็สามารถรู้วงเงินกู้สูงสุดและค่างวดของระยะเวลาผ่อนได้ถึง 3 ปีในครั้งเดียว ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ

  ประเมินวงเงิน
  หมายเหตุ
  เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
  คลิก เพื่อดาวน์โหลด
  เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ

  apply-(2).pngLINE.png
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีมอเตอร์ไซค์* เป็นของตนเอง (* มอเตอร์ไซค์ หมายถึง เครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือ 250 ซีซีขึ้นไปแต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท)
  2. อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  3. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (** ชาวต่างชาติ สามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอ แคช ได้เท่านั้น)
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
   • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
   • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

  ย้อนกลับ