พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี ทรัค

  กรุงศรี ทรัค สินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่

  720x330px_-(1).jpg

  Add Friend
   

  รถบรรทุกขนาดไหน ก็ขอสินเชื่อกับเราได้
  สำหรับธุรกิจที่ต้องขนส่งสินค้า การมีรถบรรทุกใหม่นอกจากช่วยลดค่าซ่อมบำรุงแล้ว ยังสร้างโอกาสให้คุณขนสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทำให้กิจการขยาย สร้างผลกำไรแบบจัดหนักให้คุณ กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่ ทั้งรถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ให้วงเงินสูงสุด 100% แถมผ่อนสบายสูงสุด 60 เดือน
   

  บริการสินเชื่อรถบรรทุก ทุก ทุกขนาด
  ตั้งแต่ 4 - 12 ล้อขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์ และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ตามรูปแบบต่อไปนี้
   sizing.png
  รวมถึงรถบรรทุกประเภทอื่น ๆ  ตามประเภทการใช้งาน เช่น รถบรรทุกสินค้า รถบรรทุกเฉพาะกิจ และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นต้น


  หมายเหตุ : รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รวมถึง หัวลาก หางพ่วง กึ่งพ่วง ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  - ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ
  - ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก เฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่น และยุโรปเท่านั้น

  ปัจจุบัน ธนาคาร ได้ขยายบริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล โดยผ่านผู้แทนจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่ ที่จะรองรับการใช้งานรถบรรทุกสำหรับธุรกิจได้ทุกขนาด


  เหตุผลดี ๆ  ที่เลือกใช้ กรุงศรี ทรัค

  goodreason.png   

   

  ประเภทรถ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
  รถบรรทุกและรถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
  2.80% - 8.00%

  5.71% - 13.69%
   เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี ทรัค

  • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถและอุปกรณ์
  • ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
  • มั่นใจ ด้วยทีมให้บริการคำปรึกษาด้านสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจของท่านถึงที่
  • สะดวกสบาย เพราะให้บริการที่โชว์รูมรถบรรทุกครอบคลุมทั่วทุกภาค ทั่วประเทศ
   
  สะดวกกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
  ชำระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
  • หักบัญชีธนาคารอัติโนมัติ (Direct Debit)
  • เทส โก้ โลตัส
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • CenPay
   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา
   • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
   • ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
   สำหรับนิติบุคคล
   • ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ., หจก., หสน.
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
   • ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
   • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
   • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ย้อนกลับ