พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี ทรัค

  720x330px_-(1).jpg

  เพิ่มเพื่อน

  กรุงศรี ทรัค สินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่

  รถบรรทุกขนาดไหน ก็ขอสินเชื่อได้

  สำหรับธุรกิจที่ต้องขนส่งสินค้า การมีรถบรรทุกใหม่นอกจากช่วยลดค่าซ่อมบำรุงแล้ว ยังสร้างโอกาสให้คุณขนสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทำให้กิจการขยาย สร้างผลกำไรแบบจัดหนักให้คุณ กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่ ทั้งรถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ให้วงเงินสูงสุด 100% แถมผ่อนสบายสูงสุด 60 เดือน

   

  บริการสินเชื่อรถบรรทุก ทุก ทุกขนาด

  ตั้งแต่ 4 - 12 ล้อขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์ และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ตามรูปแบบต่อไปนี้
   sizing.png
  รวมถึงรถบรรทุกประเภทอื่น ๆ  ตามประเภทการใช้งาน เช่น รถบรรทุกสินค้า รถบรรทุกเฉพาะกิจ และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นต้น

  หมายเหตุ : รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รวมถึง หัวลาก หางพ่วง กึ่งพ่วง ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  - ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ
  - ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก เฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่น และยุโรปเท่านั้น

  ปัจจุบัน ธนาคาร ได้ขยายบริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล โดยผ่านผู้แทนจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่ ที่จะรองรับการใช้งานรถบรรทุกสำหรับธุรกิจได้ทุกขนาด


  เหตุผลดี ๆ  ที่เลือกใช้ กรุงศรี ทรัค

  goodreason.png


   

   

   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี ทรัค

  • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถและอุปกรณ์
  • ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
  • มั่นใจ ด้วยทีมให้บริการคำปรึกษาด้านสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจของท่านถึงที่
  • สะดวกสบาย เพราะให้บริการที่โชว์รูมรถบรรทุกครอบคลุมทั่วทุกภาค ทั่วประเทศ

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  สำหรับบุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

  สำหรับนิติบุคคล

  จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.

  เอกสารประกอบการสมัคร

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  3. เอกสารแสดงรายได้
   • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
  5. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
  6. สัญญาจ้างขนส่งสินค้า

  กรณีนิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
  2. ภพ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
  4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
  7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
  9. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล)
  10. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  11. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
  12. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
  13. สัญญาจ้างขนส่งสินค้า

  ย้อนกลับ