พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี รถบ้าน

  KM-695x253px.jpg

  อยากได้รถบ้าน ต้องสินเชื่อ กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว 
  เจอรถบ้านถูกใจ ไม่อยากโดนปาด ติดต่อให้ไว ได้ 4  ช่องทาง 

  (ข้อสำคัญ: เพื่อให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น ผู้สมัครสินเชื่อและผู้ขาย สามารถติดต่อเพื่อตกลงราคาซื้อขายและนัดดูรถให้เรียบร้อย ก่อนติดต่อ กรุงศรี ออโต้
  เพื่อสอบถามเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเพิ่มเติม)
  1. ทักไลน์หาป๋าที่ไลน์ กรุงศรี ออโต้ 

        เพิ่มเพื่อน
  2. ติดต่อที่สาขา กรุงศรี ออโต้ ใกล้บ้านท่าน หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ   คลิกเพื่อตรวจสอบสาขา
  3. โทร 02 740 7400
  4. สมัครสินเชื่อ รถบ้าน ออนไลน์ ผ่านเว็บ   คลิก


  กรุงศรี ออโต้ จัดไว จ่ายไว ยังไง?

  จัดไว สำหรับผู้สมัครสินเชื่อ

  จัดสินเชื่อให้กับผู้เช่าซื้อรู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ เมื่อเอกสารครบถ้วน (ในกรณีผู้สมัครสินเชื่อได้ตกลงราคารถกับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว)
  วันที่ 1 

  • ผู้สมัครสินเชื่อ  ยื่นสมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ โดยสามารถสมัครสินเชื่อผ่าน 4 ช่องทาง (ไลน์ / สาขา / โทร /ออนไลน์) 
  • พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ คุยกับผู้สมัครสินเชื่อ เพื่อประเมินราคารถที่ผู้สมัครสินเชื่อสามารถจัดได้เบื้องต้น (จัดได้สูงถึง 90% ของราคาประเมินรถของธนาคารฯ) 

  วันที่ 2 พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ นัด ผู้สมัครสินเชื่อ และ ผู้ขาย(ขับรถคันที่จะขายมาด้วย) เพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  วันที่ 3 ผู้สมัครสินเชื่อ ได้รับ SMS หลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

  จ่ายไว สำหรับผู้ขาย

  จ่ายเงินให้ผู้ขายไวภายใน 1 วันทำการ หลังจากโอนเล่มทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว
  วันที่ 3 หลังจากสินเชื่อของผู้เช่าซื้ออนุมัติแล้ว พนักงานกรุงศรี ออโต้ นัดหมายกับผู้ขายเพื่อทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 4 ผู้ขาย นัดกับ เจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งเพื่อตรวจสภาพรถและทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 5 หลังจากโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว ผู้ขายรถจะได้รับเงินค่าตัวรถ โดยการโอนเข้าบัญชีที่ผู้ขายรถแจ้งไว้


  จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน 'กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว'

  • ให้วงเงินสูงถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

  *หมายเหตุ : ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี รถบ้าน

   

  คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

  apply.pngLINE.png

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

   

  เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติรวดเร็วทันใจ แบบสินเชื่อรถบ้าน 'กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว'

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. กรณีบุคคลธรรมดา

   • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
   • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
   • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
   • อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

   กรณีนิติบุคคล

   • จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ., บจก., หจก., หสน.
  เอกสารประกอบการสมัคร

  เอกสารผู้สมัครสินเชื่อ

  ขั้นตอนทำเรื่องโอนเล่ม

  1. กรณีบุคคลธรรมดา

   • บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
   • ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี
   • เอกสารแสดงรายได้
    • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

    • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน

   • แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

   กรณีนิติบุคคล

   • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
   • ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
   • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
   • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
   • สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

   เอกสารผู้ขาย

   • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา
   • ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
   • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
   • สำเนาเล่มทะเบียนรถ
   • หน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมลงนามรับสำเนาถูกต้อง

  ย้อนกลับ