พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี นิว คาร์

  KA-720x330px_-(2).jpg

  เพิ่มเพื่อน


  สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง
  ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์

  ออกรถป้ายแดง สะท้อนสไตล์ความเป็นคุณ สำหรับคนที่ฝันอยากออกรถป้ายแดงคันใหม่ เพื่อบอกตัวตนความเป็นคุณ กรุงศรี นิว คาร์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูมได้ทันที หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

   

  พิเศษสำหรับพนักงานประจำ

  • ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ สามารถใช้เอกสารเฉพาะหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานประกอบการพิจารณาได้
  • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เพื่อส่งเอกสารครบถ้วน
   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์

  • ดาวน์เริ่มต้นที่ 5%*
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
  • ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
  • ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
   

  คำนวณสินเชื่อรุ่นที่สนใจ พร้อมรับตารางผ่อนได้ฟรี  คลิก
  หรือ ประเมินวงเงินรูผลไวใน 3 นาที กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ประเมินฟรี ไม่ต้องยื่นเอกสาร คลิก


  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี นิว คาร์


  apply.pngLINE.png

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

  กรณีนิติบุคคล

  จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.

  เอกสารประกอบการสมัคร

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  3. เอกสารแสดงรายได้
   • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

  กรณีนิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
  2. ภพ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
  4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
  7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
  9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  10. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

  ย้อนกลับ