พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี นิว คาร์

  KA-720x330px_-(2).jpg

  กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

  LINE-BT-(1).png

  สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง
  ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์

  ออกรถป้ายแดง สะท้อนสไตล์ความเป็นคุณ สำหรับคนที่ฝันอยากออกรถป้ายแดงคันใหม่ เพื่อบอกตัวตนความเป็นคุณ
  กรุงศรี นิว คาร์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูมได้ทันที

   

  พิเศษสำหรับพนักงานประจำ

  ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
  รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เมื่อส่งเอกสารครบถ้วน
  กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ สามารถใช้เอกสารเฉพาะหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานประกอบการพิจารณาได้


  พิเศษสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน (Krungsri Auto Welcome Back)

  ใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชน
  ลูกค้าเก่า หมายถึง 
  ลูกค้าปัจจุบัน ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
  ลูกค้าเก่าปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 5 ปี  ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์

  ดาวน์เริ่มต้นที่ 0%*
  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
  ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
  * ผู้ให้บริการสินเชื่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน
  ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้
  อัตราดอกเบี้ย กรุงศรี นิว คาร์
  ประเภทรถ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  (แบบลดต้นลดดอก)
  รถยนต์ใหม่ 1.98% - 5.25% 3.81%-9.80%


  หมายเหตุ  *ดาวน์เริ่มต้นที่ 0% สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขโปรแกรม Krungsri Auto Welcome Back : กลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย) และ ราคารถยนต์ต้องอ้างอิงตรงตามประกาศราคาขายปลีก MSRP ไม่สามารถบวกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้

  คำนวณสินเชื่อรุ่นที่สนใจ พร้อมรับตารางผ่อนได้ฟรี  คลิก
  หรือ ประเมินวงเงินรูผลไวใน 3 นาที กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ประเมินฟรี คลิก

   
  apply-(2).pngLINE-BT-(1).png

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี นิว คาร์

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

  กรณีนิติบุคคล

  จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.

  เอกสารประกอบการสมัคร

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  3. เอกสารแสดงรายได้
   • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

  กรณีนิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
  2. ภพ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
  4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
  7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
  9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  10. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
  ช่องทางการชำระเงิน และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
   

  1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

  2. ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Online) หรือผ่าน App KMA (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

  3. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  4. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  5. ชำระเป็นเงินสดผ่านจุดรับชำระที่มีเครื่องหมาย Mpay มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

  6. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการหากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น

  7. ธนาคารอื่น ๆ ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร*

   

  *หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

  ย้อนกลับ