5 ไอเดียวิธีใช้การรถส่วนตัวที่เปลี่ยนไปตามวิถี New Normal
พิมพ์หน้านี้

5 ไอเดียวิธีใช้การรถส่วนตัวที่เปลี่ยนไปตามวิถี New Normal

เพิ่มเพื่อน

หลังจากที่การระบาดของ COVID-19 เริ่มซาลง เราก็จะได้เห็นมาตรหารผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งต่างๆ ธุรกิจหลายแห่งเริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ แม้สถานการณ์จะเริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ แต่ทุกคนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป หรือ New Normal หลายๆ คนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในทุกๆ กิจกรรมที่ต้องไปข้องเกี่ยวมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการป้องกันตนเองโดยคำนึงถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก ลองไปดู 5 ไอเดียเพื่อช่วยให้การเดินทางด้วยรถยนต์มีตวามปลอดภัย และมั่นใจ เพื่อรับมือกับชีวิตวิถีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
 KRUNGS~2.PNG
1.ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อในรถยนต์สม่ำเสมอ
หลังจากที่ COVID-19 เริ่มระบาดในประเทศไทย หลายคนหันมาให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในรถยนต์ โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัสบ่อย รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น เจลล้างมือ, แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในรถตลอดเวลา
 
2.ความนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น
จากการสำรวจพบว่า หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น และการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้กลายเป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งเพื่อป้องกันการติดโรค ตามวิถี New Normal 
 
3.ชั่วโมงเร่งด่วนที่เปลี่ยนไป
หลายบริษัทได้ดำเนินการให้มีการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อช่วยลดความแออัดระหว่างการเดินทางและส่งผลต่อความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน จากเดิมที่เคยรถติดมากเป็นพิเศษเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน การเหลื่อมเวลาทำงานอาจทำให้ปริมาณการจราจรในแต่ละชั่วโมงหนาแน่นพอๆ กันตลอดวัน มากกว่าที่จะกระจุกตัวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
 
4.การชำระค่าผ่านทางและบริการต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์
หลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรและเหรียญเพื่อซื้อสินค้า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ การเดินทางโดยรถยนต์ก็ต้องมีการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ หรือซื้อสินค้าผ่านช่องทางไดรฟ์ทรู ผู้ใช้รถจึงหันมาชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นหรือใช้วิธีชำระผ่านบัตรเติมเงินหรือบัตรเครดิตกันมากขึ้น 
 
5.การเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวระหว่างเดินทางพักผ่อน
แม้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและพักผ่อนหย่อนใจเริ่มมีให้เห็นมากขึ้น หลังจากทางภาครัฐเริ่มมีมาตรการผ่อนปรน แต่ประชาชนยังต้องเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดที่มีผู้คนจำนวนมาก การเปลี่ยนรถของคุณให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวระหว่างไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้ง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เปลี่ยนไปจากเดิม
 

ย้อนกลับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

+ ดูทั้งหมด