คาร์ ฟอร์ แคช ไม่จำกัดซีซี
พิมพ์หน้านี้

คาร์ ฟอร์ แคช ไม่จำกัดซีซี

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

LINE-BT-(1).png

คาร์ ฟอร์ แคช ไม่จำกัดซีซี
รับรีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ และ บิ๊ก ไบค์ มากรุ่นที่สุด

ชาวมอเตอร์ไซค์เขารู้กัน คาร์ ฟอร์ แคช
พร้อมยันสู้ทุกปัญหาเรื่องเงินของคุณ จนสุดทาง

 bigbike100-icon-maximum-limit-100วงเงินสูงสุดเต็มร้อย* 
bigbike100-icon-quick-approval-within-one-day.svg  อนุมัติไว ได้เงินภายใน 1 วัน*

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทที่ร่วมรายการ
ประเภทสินเชื่อ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่     อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
  (แบบลดต้นลดดอก)
คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ 4.50 - 13.80% 8.20% - 23.00%
คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ โปะ และพร้อมใช้ - 12.00%-24.00%
คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ 12.84%-13.44% 22.99% - 23.00%
คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ และพร้อมใช้    - 24.00% ต่อปี


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

apply-(2).png LINE-BT-(1).png

 


คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ และ มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
550 อาคาร กรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คลิก เพื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
คลิก เพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
คลิก เพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ
คลิก เพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ พร้อมใช้ 

คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ (250 cc ขึ้นไป)
 

สินเชื่อ

คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์

คาร์ ฟอร์ แคช
บิ๊ก ไบค์ โปะ

ใหม่ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ พร้อมใช้

ประเภท โอนเล่ม ไม่โอนเล่ม ไม่โอนเล่ม
วงเงินตามราคาประเมิน สูงสุด 100% สูงสุด 100% สูงสุด 100%
โอนเล่มทะเบียน โอนเล่ม ไม่โอนเล่ม ไม่โอนเล่ม
เบิกเงินสำรองผ่านไลน์ no-icon-(2).png no-icon-(2).png yes-icon-(2).png
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย คงที่ ลดต้นลดดอก ลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน 0.46% 0.46% 0.54%
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 48 เดือน สูงสุด 48 เดือน สูงสุด 48 เดือน
รับเงินไวใน 1 วัน yes-icon-(2).png yes-icon-(2).png yes-icon-(2).png
บริการทำสัญญาถึงบ้าน yes-icon-(2).png yes-icon-(2).png yes-icon-(2).png
เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อและเอกสารประกอบการสมัคร
 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อสำหรับ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ / บิ๊ก ไบค์ และ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ / บิ๊ก ไบค์ โปะ

 1. อายุระหว่าง 20 - 65 ปี ในวันทำสัญญา และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 2. อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (*ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อสำหรับ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ / บิ๊ก ไบค์ พร้อมใช้

 1. อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
 2. มีรถจักรยานยนต์ปลอดภาระเป็นของตัวเอง
 3. บิ๊ก ไบค์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี (นับจากปีผลิตระหว่าง ค.ศ. 2018 – 2024) และมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 5 ปี (นับจากปีผลิตระหว่าง ค.ศ. 2020 – 2024)
 4. สัญชาติไทย เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สำหรับเจ้าของกิจการ (ไม่รวมนิติบุคคล)

 1. ทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา ภ.พ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 4. แผนที่ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 5. งบการเงิน หรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 7. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
หมายเหตุ
 
  1. บิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี และราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป อายุรถดังกล่าวไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ.2018 - 2024) ในหน้าเล่มทะเบียน
  2. ณ วันที่สมัคร รถที่ต้องการสมัครสินเชื่อต้องปลอดภาระ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อตนเองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 3 เดือน
  3. กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ และ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
การคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุสัญญา คำนวณจาก 3 อย่าง
 1. เงินต้น
 2. อัตราดอกเบี้ยคิดแบบคงที่ (ซึ่งเทียบเคียงจากแบบลดต้นลดดอก)
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ (เดือน)
คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์
ถ้าคุณมียอดเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี
ระยะเวลาการผ่อนชำระ (งวด) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน (คิดแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่) ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
ตลอดอายุสัญญา (บาท)
24 0.874% 20,984
36 0.888% 31,976
48 0.907% 43,568
 
คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
ถ้าคุณมียอดเงินกู้ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
ระยะเวลาการผ่อนชำระ (งวด) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน (คิดแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่) ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
ตลอดอายุสัญญา (บาท)
24 1.120%  13,456
36 1.146%  20,632

ย้อนกลับ