พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว

  KA_720x330banner_RodBaanJudWaiJaiWai-01-(1).jpg

  อยากได้รถบ้าน ต้องขอสินเชื่อ กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว
  เจอรถบ้านถูกใจ ไม่อยากโดนปาด ติดต่อให้ไว ได้ 4  ช่องทาง 

  (ข้อสำคัญ: ผู้เช่าซื้อควรติดต่อกับผู้ขายเรื่องราคาและนัดดูรถกันให้เรียบร้อยก่อนติดต่อ กรุงศรี ออโต้)

  1. ทักไลน์หาป๋าที่ไลน์ กรุงศรี ออโต้ 
  krungsriauto-Line-OA.jpg
    เพิ่มเพื่อน

  2. ติดต่อที่สาขา กรุงศรี ออโต้ ใกล้บ้านท่าน หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ   คลิกเพื่อตรวจสอบสาขา

  3. โทร 02 740 7400

  4. ขอสินเชื่อ รถบ้าน ออนไลน์ ผ่านเว็บ   คลิก

  กรุงศรี ออโต้ จัดไว จ่ายไว ยังไง?

  จัดไว สำหรับผู้ขอเช่าซื้อ

  จัดสินเชื่อให้กับผู้เช่าซื้อรู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ เมื่อเอกสารครบถ้วน (ในกรณีผู้ขอเช่าซื้อได้ตกลงราคารถกับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว)
  วันที่ 1 ผู้ขอเช่าซื้อ ยื่นขอสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ โดยสามารถขอสินเชื่อผ่าน 4 ช่องทาง (ไลน์ / สาขา / โทร /ออนไลน์) 
  วันที่ 1 พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ คุยกับผู้ขอเช่าซื้อเพื่อประเมินราคาที่ผู้ขอเช่าซื้อสามารถจัดได้เบื้องต้น (จัดได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถของธนาคาร) 
  วันที่ 2 พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ นัด ผู้ขอเช่าซื้อ และ ผู้ขาย(ขับรถคันที่จะขายมาด้วย) เพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบ
  วันที่ 3 พนักงานจาก กรุงศรี ออโต้ โทรแจ้งผู้เช่าซื้อว่าสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

  จ่ายไว สำหรับผู้ขาย

  จ่ายเงินให้ผู้ขายไวภายใน 1 วันทำการ หลังจากโอนเล่มทะเบียนรถ
  วันที่ 3 หลังจากสินเชื่อของผู้เช่าซื้ออนุมัติแล้ว พนักงานกรุงศรี ออโต้ นัดหมายกับผู้ขายเพื่อทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 4 ผู้ขาย นัดกับ เจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งเพื่อตรวจสภาพรถและทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 5 หลังจากโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาของผู้ขาย

  จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน 'กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว'

  • ให้วงเงินสูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.31% ต่อเดือน
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

  *หมายเหตุ : ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  apply.pngLINE.png

  โปรโมชั่น กรุงศรี รถบ้าน คลิก!  สะดวกกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
  ชำระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
  • หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
  • เทส โก้ โลตัส
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • CenPay
  K-Market_logo.png

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ 
   

  เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติรวดเร็วทันใจ แบบสินเชื่อรถบ้าน 'กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว'

  ประเภทรถ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (แบบลดต้นลดดอก)
  สินเชื่อเพื่อคนมีรถ
  - รถยนต์ที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15ปี
  - รถยนต์ที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป

  4.00% - 15.00%
  10.00% - 19.00%

  7.00% - 27.69%
  18.00% - 33.00%
  เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด

  เอกสารผู้ขอเช่าซื้อ
  ขั้นตอนทำเรื่องขออนุมัติสินเชื่อ
  1. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงหรือสำเนา
  2. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  3. เอกสารทางการเงินหรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
  4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  5. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและที่ทำงาน

   

  เอกสารผู้ขาย
  ขั้นตอนทำเรื่องขออนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ขอเช่าซื้อ
  1. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงหรือสำเนา
  2. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  4. สำเนาเล่มทะเบียนรถหน้า 16 และ 18
  5. หน้าบัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ขั้นตอนทำเรื่องโอนเล่ม
  1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  2. ชุดโอนกรรมสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจ

  คุณสมบัติผู้ขอเช่าซื้อ
  1. ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

  apply-(1).pngLINE-(1).png

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  ย้อนกลับ