พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี รถบ้าน  download-(1).jpg

  รถผ่อนอยู่ ก็ซื้อ-ขาย ได้ จัดไว จ่ายไว ที่ กรุงศรี รถบ้าน 

  (ข้อสำคัญ: เพื่อให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น ผู้สมัครสินเชื่อและผู้ขาย สามารถติดต่อเพื่อตกลงราคาซื้อขายและนัดดูรถให้เรียบร้อย ก่อนติดต่อ กรุงศรี ออโต้
  เพื่อสอบถามเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเพิ่มเติม)
  1. ทักไลน์หาป๋าที่ไลน์ กรุงศรี ออโต้ 

        เพิ่มเพื่อน
  2. ติดต่อที่สาขา กรุงศรี ออโต้ ใกล้บ้านท่าน หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ   คลิกเพื่อตรวจสอบสาขา
  3. โทร 02 740 7400
  4. สมัครสินเชื่อ รถบ้าน ออนไลน์ ผ่านเว็บ   คลิก
   

  คำนวณสินเชื่อรุ่นที่สนใจ พร้อมรับตารางผ่อนได้ฟรี คลิก
  หรือ ประเมินวงเงินรูผลไวใน 3 นาที กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ประเมินฟรี ไม่ต้องยื่นเอกสาร คลิก


   

  ผู้ซื้อ

  ผู้ขาย

  รู้ผลอนุมัติไว
  ใน 1 วันทำการ

  (เมื่อเอกสารครบ)

  • วงเงินสูง
  • รับดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทย)

  รับเงินไว
  ใน 1 วันทำการ

  (หลังโอนเล่มทะเบียน)

  • รถผ่อนอยู่ ก็ขายได้ (ไม่ว่าจะผ่อนอยู่ที่ไฟแนนซ์หรือ
  • สถาบันการเงินใด ก็สามารถขายรถได้)
  • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
   ทุกขั้นตอน
  เลื่อน ซ้าย - ขวา


  กรุงศรี ออโต้ จัดไว จ่ายไว ยังไง?
  จัดไว สำหรับผู้สมัครสินเชื่อ

  จัดสินเชื่อให้กับผู้เช่าซื้อรู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ เมื่อเอกสารครบถ้วน (ในกรณีผู้สมัครสินเชื่อได้ตกลงราคารถกับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว)
  วันที่ 1 

  • ผู้สมัครสินเชื่อ  ยื่นสมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ โดยสามารถสมัครสินเชื่อผ่าน 4 ช่องทาง (ไลน์ / สาขา / โทร /ออนไลน์) 
  • พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ คุยกับผู้สมัครสินเชื่อ เพื่อประเมินราคารถที่ผู้สมัครสินเชื่อสามารถจัดได้เบื้องต้น (จัดได้สูงถึง 90% ของราคาประเมินรถของธนาคารฯ) 

  วันที่ 2 พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ นัด ผู้สมัครสินเชื่อ และ ผู้ขาย(ขับรถคันที่จะขายมาด้วย) เพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  วันที่ 3 ผู้สมัครสินเชื่อ ได้รับ SMS หลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

  จ่ายไว สำหรับผู้ขาย

  จ่ายเงินให้ผู้ขายไวภายใน 1 วันทำการ หลังจากโอนเล่มทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว
  วันที่ 3 หลังจากสินเชื่อของผู้เช่าซื้ออนุมัติแล้ว พนักงานกรุงศรี ออโต้ นัดหมายกับผู้ขายเพื่อทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 4 ผู้ขาย นัดกับ เจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งเพื่อตรวจสภาพรถและทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 5 หลังจากโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว ผู้ขายรถจะได้รับเงินค่าตัวรถ โดยการโอนเข้าบัญชีที่ผู้ขายรถแจ้งไว

   

  • ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

  *หมายเหตุ : ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี รถบ้าน

   

  apply.pngLINE.png

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

   

  เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติรวดเร็วทันใจ แบบสินเชื่อรถบ้าน 'กรุงศรี รถบ้าน จัดไว จ่ายไว'

  คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครขอสินเชื่อ (ผู้ซื้อ)

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
  เอกสารผู้สมัครขอสินเชื่อ (ผู้ซื้อ)
  • บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  • ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงรายได้
   • กลุ่มรายได้ประจำแสดงสลิปเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • อาชีพอื่น ๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
  • แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
  เอกสารผู้ขาย
  • บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  • ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถ
  • หน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมลงนามรับสำเนาถูกต้อง

   
   

  ย้อนกลับ