พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี รถบ้าน  download-(1).jpg


  กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
   

  LINE-BT-(1).png

  รถผ่อนอยู่ ก็ซื้อ-ขาย ได้ ซื้อได้ ขายง่าย แม้ผ่อนอยู่
  จัดไว จ่ายไว ที่ กรุงศรี รถบ้าน
  สมัครง่าย รู้ผลไว กับกรุงศรี รถบ้าน

   

  ผู้ซื้อ (ผู้สมัครสินเชื่อ)

  รู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบ)
  วงเงินสูง
  ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทย)

  อัตราดอกเบี้ย กรุงศรี รถบ้าน
    ประเภทรถ   ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
        อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่                  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง            
  (แบบลดต้นลดดอก)
  รถบ้าน 2.99% - 8.00% 5.67%-14.70%

  ผู้ขาย

  รับเงินไวใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียน)

  รถผ่อนอยู่ ก็ขายได้ (ไม่ว่าจะผ่อนอยู่ที่ไฟแนนซ์หรือ สถาบันการเงินใด ก็สามารถขายรถได้)
  มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

   
  apply-(2).pngLINE-BT-(1).png
   

  กรุงศรี ออโต้ จัดไว จ่ายไว ยังไง?

  จัดไว สำหรับผู้สมัครสินเชื่อ

  (ในกรณีผู้สมัครสินเชื่อได้ตกลงราคารถกับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว)จัดสินเชื่อให้กับผู้เช่าซื้อรู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ
  เมื่อเอกสารครบถ้วน 
  ผู้สมัครสินเชื่อ  ยื่นสมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ โดยสามารถสมัครสินเชื่อผ่าน 4 ช่องทาง (ไลน์ / สาขา / โทร /ออนไลน์) 

  วันที่ 1: พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ คุยกับผู้สมัครสินเชื่อ เพื่อประเมินราคารถที่ผู้สมัครสินเชื่อสามารถจัดได้เบื้องต้น (จัดได้สูงถึง 95% ของราคาประเมินรถของธนาคารฯ) 

  วันที่ 2 : พนักงานของ กรุงศรี ออโต้ นัด ผู้สมัครสินเชื่อ และ ผู้ขาย(ขับรถคันที่จะขายมาด้วย) เพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  วันที่ 3: ผู้สมัครสินเชื่อ ได้รับ SMS หลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว


  จ่ายไว สำหรับผู้ขาย

  (จ่ายเงินให้ผู้ขายไวภายใน 1 วันทำการ หลังจากโอนเล่มทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว)

  วันที่ 3: หลังจากสินเชื่อของผู้เช่าซื้ออนุมัติแล้ว พนักงานกรุงศรี ออโต้ นัดหมายกับผู้ขายเพื่อทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 4: ผู้ขาย นัดกับ เจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งเพื่อตรวจสภาพรถและทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  วันที่ 5: หลังจากโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว ผู้ขายรถจะได้รับเงินค่าตัวรถ โดยการโอนเข้าบัญชีที่ผู้ขายรถแจ้งไว

   
  ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน


  ติดต่อง่าย ๆ ได้ 4 ช่องทาง

  (ข้อสำคัญ: เพื่อให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น ผู้สมัครสินเชื่อและผู้ขายสามารถติดต่อเพื่อตกลงราคาซื้อขายและนัดดูรถให้เรียบร้อย ก่อนติดต่อ กรุงศรี ออโต้ เพื่อสอบถามเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเพิ่มเติม)
   
  1. ทักไลน์หาป๋าที่ไลน์ กรุงศรี ออโต้ 

  เพิ่มเพื่อน
  2. ติดต่อที่สาขา กรุงศรี ออโต้ ใกล้บ้านท่าน หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ   คลิกเพื่อตรวจสอบสาขา
  3. โทร 02 740 7400
  4. สมัครสินเชื่อ รถบ้าน ออนไลน์ ผ่านเว็บ   คลิก


  คำนวณสินเชื่อรุ่นที่สนใจ พร้อมรับตารางผ่อนได้ฟรี  คลิก
  หรือ ประเมินวงเงินรูผลไวใน 3 นาที กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ประเมินฟรี คลิก

   
  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
   
  apply-(2).pngLINE-BT-(1).png
   
  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี รถบ้าน
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400 
   
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  กรณีบุคคลธรรมดา
  1. ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
  กรณีนิติบุคคล
  1. จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.

  เอกสารประกอบการสมัคร :
  กรณีบุคคลธรรมดา
  1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน  (ถ้ามี)
  3. เอกสารแสดงรายได้
      3.1 กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
      3.2 อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
   
   
  กรณีเจ้าของกิจการ / นิติบุคคล
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
  2. ภพ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
  4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
  7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
  9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  10. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
  เอกสารผู้ขาย รถบ้าน

  1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง และสำเนา
  5. หน้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมลงนามรับสำเนาถูกต้อง
   

  ย้อนกลับ