พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี นิว คาร์

  KA-720x330px_-(2).jpg

  กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

  LINE-BT-(1).png

  สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง
  ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์

  ออกรถป้ายแดง สะท้อนสไตล์ความเป็นคุณ สำหรับคนที่ฝันอยากออกรถป้ายแดงคันใหม่ เพื่อบอกตัวตนความเป็นคุณ
  กรุงศรี นิว คาร์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูมได้ทันที

   

  พิเศษสำหรับพนักงานประจำ

  ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
  รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เมื่อส่งเอกสารครบถ้วน
  กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ สามารถใช้เอกสารเฉพาะหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานประกอบการพิจารณาได้


  พิเศษสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน (Krungsri Auto Welcome Back)

  ใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชน
  ลูกค้าเก่า หมายถึง 
  ลูกค้าปัจจุบัน ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
  ลูกค้าเก่าปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 5 ปี  ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์

  ดาวน์เริ่มต้นที่ 0%*
  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
  ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
  * ผู้ให้บริการสินเชื่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน
  ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้
  อัตราดอกเบี้ย กรุงศรี นิว คาร์
  ประเภทรถ ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  (แบบลดต้นลดดอก)
  รถยนต์ใหม่ 1.98% - 5.25% 3.81%-9.80%


  หมายเหตุ  *ดาวน์เริ่มต้นที่ 0% สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขโปรแกรม Krungsri Auto Welcome Back : กลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย) และ ราคารถยนต์ต้องอ้างอิงตรงตามประกาศราคาขายปลีก MSRP ไม่สามารถบวกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้

  คำนวณสินเชื่อรุ่นที่สนใจ พร้อมรับตารางผ่อนได้ฟรี  คลิก
  หรือ ประเมินวงเงินรูผลไวใน 3 นาที กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ประเมินฟรี คลิก

   
  apply-(2).pngLINE-BT-(1).png

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี นิว คาร์


  กรุงศรี นิว คาร์ ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพ   10120
   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

  กรณีนิติบุคคล

  จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.

  เอกสารประกอบการสมัคร

  กรณีบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  3. เอกสารแสดงรายได้
   • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

  กรณีนิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
  2. ภพ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
  4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
  5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  6. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
  7. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  8. สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
  9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  10. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
  ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  การคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุสัญญา คำนวณจาก 3 อย่าง
  1. เงินต้น
  2. อัตราดอกเบี้ยคิดแบบคงที่ (ซึ่งเทียบเคียงจากแบบลดต้นลดดอก)
  3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ (เดือน)
  ถ้าคุณมียอดเงินกู้ 750,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.81%-9.80% ต่อปี
  ระยะเวลาการผ่อนชำระ (งวด) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน (คิดแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่) ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
  ตลอดอายุสัญญา (บาท)
  48 3.81%  59,400
  84 9.80%  275,625

  คลิก เพื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

  ย้อนกลับ