พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี นิว คาร์

  KA-720x330px_-(1).jpg

   

  th-(1).png

  สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง
  ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์

  ออกรถป้ายแดง สะท้อนสไตล์ความเป็นคุณ สำหรับคนที่ฝันอยากออกรถป้ายแดงคันใหม่ เพื่อบอกตัวตนความเป็นคุณ กรุงศรี นิว คาร์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูมได้ทันที หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

   

  พิเศษสำหรับพนักงานประจำ

  • ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ สามารถใช้เอกสารเฉพาะหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานประกอบการพิจารณาได้
  • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เพื่อส่งเอกสารครบถ้วน
   

  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์

  • ดาวน์เริ่มต้นที่ 5%*
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
  • ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
  • ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  คลิก เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
  คลิก เพื่อดูประกาศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ กรุงศรี นิว คาร์


  คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

  apply.pngLINE.png

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
  4. อายุงาน
   1. บุคคลธรรมดา : อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
   2. นิติบุคคล : ประกอบธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
  •  
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • สำเนาบัญชีธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ ประจำ หรือ กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
   • ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคลทุกราย
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
   • งบการเงินหรือสำเนาบัญชีธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ ประจำ หรือ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ย้อนกลับ