• พิมพ์หน้านี้

    Rethink & Reform...เปลี่ยน ปรับ รับอนาคต

    ร่วมค้นหามุมมองจากแขกพิเศษ 6 ท่านถึงแนวคิด และทัศนคติที่พร้อม เปลี่ยน ปรับ รับมือ การทำธุรกิจยุค New Normal ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
    Download Magazine

    ย้อนกลับ