• พิมพ์หน้านี้

    ESG คุณค่า คู่ ธุรกิจ

    โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาสารพัดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องยอมรับว่าการระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบ ให้กับเศรษฐกิจ สังคม และเปลี่ยนแปลงวิถีการเดำเนินชีวิตของผู้คนไปอย่างมหาศาล กลายเป็นตัวเร่งที่ผลักดันให้ต้องเปลี่ยนองค์กรหรือธุรกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อความอยู่รอดร่วมกันอย่างจริงจังเสียที...
    Download Magazine

    ย้อนกลับ