วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์
(ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ