วันที่ 5 มกราคม 2558 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
คลิกเพื่อดูประกาศ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ