วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการชาระเงินที่จุดบริการของ mP AY ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ