วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ