วันที่ 2 มกราคม 2557 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ