วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคารเริ่มใช้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ