วันที่ 15 กันยายน 2559 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นประกัน) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ