วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน)

คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ