วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ