วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นประกัน) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ