วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ