วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ