วันที่ 1 เมษายน 2564 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประกาศ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) ประเภทสัญญาเช่าเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยมีชุดแจ้งจำหน่ายเป็นประกัน และ ผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยมีใบคู่มือจดทะเบียนเป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ