วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ