วันที่ 15 กันยายน 2559 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ