วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นประกัน) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ