วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ