วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ

อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ (โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน)  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลิสซิ่ง  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ

อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดูประกาศ
 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ