วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
Download เอกสาร

ย้อนกลับ