วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561)
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ