วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อสินค้าคลังแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ (Inventory Finance)​ โดยมีชุดแจ้งจำหน่ายเป็นหลักประกัน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
Download เอกสาร

ย้อนกลับ