วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
คลิก Download เอกสาร เพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ