วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
คลิกเพื่อดูประกาศ

เรื่องอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยนานยนต์
(ตามประกาศตณะกรรมการส่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถบนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561)​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ