วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563
Download เอกสาร

ย้อนกลับ