วันที่ 1 มกราคม 2564 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
เรื่องอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง​ สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

เรื่องอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ