วันที่ 3 มกราคม 2566 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ