วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Application GO by Krungsri Auto เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

2. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

3. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

4. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ