วันที่ 10 มกราคม 2566 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
1.ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2565) เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่  10  มกราคม  2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

2.ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10  มกราคม  2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

3.ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับบุคคลธรรมดาเช่าซื้อและใช้เป็นส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองหรือเพื่อสินจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ

4.ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้านิติบุคคลที่เช่าซื้อ หรือบุคคลธรรมดาเช่าซื้อโดยนำไปใช้เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองหรือเพื่อสินจ้าง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2566
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ