วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประกาศ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance) 
ประเภทสัญญาเช่าเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ