วันที่ 1 กันยายน 2564 ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
1. ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง ยกเลิกช่องทางการชำระเงินที่จุดบริการของ CenPay มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูประกาศ

2. ประกาศบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่องอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  
คลิกเพื่อดูประกาศ

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน 2564  
คลิกเพื่อดูประกาศ

4. อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564      
คลิกเพื่อดูประกาศ
Download เอกสาร

ย้อนกลับ