วันที่ 1 กันยายน 2564 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง ยกเลิกช่องทางการชำระเงินที่จุดบริการของ CenPay สำหรับบริการสินเชื่อลูกค้าธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูประกาศ

2. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

3. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ

4. ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2564
คลิกเพื่อดูประกาศ
 
Download เอกสาร

ย้อนกลับ