สิทธิพิเศษจากกรุงศรี ออโต้ สำหรับลูกค้า KRUNGSRI PRIME เท่านั้น

รับคะแนนเดอะวัน (The 1)​    จำนวน 30,000 คะแนน มูลค่า 3,750 บาท เมื่อมีการสมัครสินเชื่อรถใหม่ บิ๊กไบค์ มอเตอร์ไซค์ รถมือสอง หรือ คาร์ ฟอร์ แคช (ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์) ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
เงื่อนไขการรับโปรโมชัน
 1. ขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนเดอะวัน (The 1) จำนวน 30,000 คะแนน ให้แก่ลูกค้า KRUNGSRI PRIME ที่มีการสมัครสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ ใหม่ ทั้งสินเชื่อรถใหม่ บิ๊กไบค์ มอเตอร์ไซค์ รถมือสอง หรือ คาร์ ฟอร์ แคช (ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์) ภายในระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566 เท่านั้น โดยลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับคะแนนเดอะวัน (The 1) ผ่านทางแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566
 2. กลุ่มกรุงศรีขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนเดอะวัน (The 1) ให้แก่ลูกค้าที่ให้ความยินยอมให้ธนาคาร และบมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลลูกค้าแก่ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด เพื่อการดำเนินการจัดส่งคะแนนเดอะวัน (The 1) เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า
 3. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนเดอะวัน (The 1) สำหรับลูกค้า KRUNGSRI PRIME ที่มาสมัครสินเชื่อกรุงศรี ออโต้ ใหม่ จำนวนสูงสุด 30,000 คะแนนต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ และขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนเดอะวัน (The 1) ให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะ KRUNGSRI PRIME และคงสถานะบัญชีสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ ไว้จนวันที่ได้รับและกดรับคะแนนเดอะวัน (The 1)
 4. ระยะเวลาโครงการในการสมัครสินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ 1 ก.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565
 5. ธนาคารและกรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารและกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน (The1)
 1. การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อความเป็นสมาชิก เดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 2. ผู้ให้บริการสินเชื่อ จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่แบนเนอร์ของแคมเปญในแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการนับแต่ได้รับข้อความ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อ เท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. ณ วันที่กดรับคะแนนเดอะวัน ลูกค้าจะต้องยังคงสถานะบัญชีสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้
 6. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการคะแนนเดอะวัน
 7. การสมัคร หรือเชื่อมต่อ เดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้
 8. กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อ จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิก และเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 9. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการจัดส่งเลขที่บัตรประชาชนของลูกค้าที่ทำสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 10. ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 –17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอสินเชื่อ กรุงศรี ออโต้

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อ
กรุณากรอกชื่อและนามสกุล เป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน
กรุณากรอกชื่อและนามสกุล
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกรหัสไปรษณีย์
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
ความยินยอม
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) และหรือ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ("ผู้ให้บริการ") เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง