พิเศษ!   รับบัตรกำนัลสูงสุด   1,000   บาท1     ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง บิ๊ก ไบค์ หรือ มอเตอร์ไซค์ มือสอง (ซื้อจากเจ้าของตรง) ก่อน   30   ธันวาคม   2564   เท่านั้น!

คิดจะซื้อหรือขาย บิ๊ก ไบค์ หรือ มอเตอรไซค์ ให้ กรุงศรี ออโต้ ช่วยดูแลคุณ ด้วย สินเชื่อ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ) สมัครง่าย อนุมัติเร็ว จ่ายเงินไว!

สำหรับผู้ซื้อรถ
 • ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งฯกำหนด โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามจริง
 • วงเงินสูง ผ่อนสบายสูงสุด 48 เดือน2
 • อนุมัติไวภายใน 60 นาที3
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน4
สำหรับผู้ขายรถ5
 • ผู้ขายรับเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากโอนเล่มทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว
 • วางใจกับบริการของ กรุงศรี ออโต้ เอกสารปลอดภัย มั่นใจ ได้เงินแน่
ลักษณะรถที่รับจัดสินเชื่อ และระยะเวลาผ่อน
รถ บิ๊ก ไบค์
 • ต้องเป็น บิ๊ก ไบค์ มือสองที่ปลอดภาระ คือ ผู้ขายรถ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อตนเอง
 • รับ บิ๊ก ไบค์ มือสอง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามที่บริษัทกำหนด
 • ณ วันสมัคร อายุรถต้องไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต (ในหน้าเล่มทะเบียน)
 • รถ บิ๊ก ไบค์ หมายถึงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุตั้งแต่ 250 CC. ขึ้นไป และมีราคาซื้อขายในขณะเป็นรถใหม่ป้ายแดงไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป
 • ต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ปลอดภาระ คือ ผู้ขายรถ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อตนเอง
 • รับรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามที่บริษัทกำหนด
 • ณ วันสมัคร อายุรถต้องไม่เกิน 5 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต (ในหน้าเล่มทะเบียน)
 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุน้อยกว่า 250 CC. ลงมา หรือตั้งแต่ 250 CC. ขึ้นไปแต่ราคาซื้อขายในขณะเป็นรถใหม่ป้ายแดงน้อยกว่า 100,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
หมายเหตุ
 • 1สำหรับลูกค้า (ผู้ขาย - ผู้ซื้อ) ที่สมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ) สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ / รถ บิ๊ก ไบค์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 พร้อมอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
 • 2ผ่อนสบาย สูงสุด 48 เดือน สำหรับรถ บิ๊ก ไบค์ และสูงสุด 36 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
 • 3กรณีเอกสารการสมัครครบถ้วนและสามารถติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้
 • 4บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่นรถ ปีผลิต รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท
 • 5ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลต้องไม่ได้ประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขายรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า (ผู้ขาย - ผู้ซื้อ) ที่สมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ) สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ / รถ บิ๊ก ไบค์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 พร้อมอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น

  เงื่อนไขในการรับบัตรกำนัลทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

  ประเภท Coupon บิ๊ก ไบค์ รถจักรยานยนต์ทั่วไป
  บัตรน้ำมัน ปตท 1,000 บาท 500 บาท

 2. การรับบัตรกำนัล ผู้ให้บริการจัดหาบัตรกำนัล (“ผู้ให้บริการ”) จะทำการส่งบัตรกำนัลไปยังผู้สมัครสินเชื่อตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางบริษัทภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ
 3. บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียน รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท
 6. รถจักรยานยนต์ทั่วไป (Normal Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า 250 CC. ลงมา หรือ 250 CC. ขึ้นไป แต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท และมีอายุรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 5 ปีนับจากรุ่นปี ค.ศ. ที่ผลิตในหน้าเล่มทะเบียน (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ. 2017-2021)
 7. รถจักรยานยนต์ บิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 CC. มีราคาจำหน่ายในขณะเป็นรถใหม่ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และมีอายุรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ. ที่ผลิตในหน้าเล่มทะเบียน (ระหว่างรุ่นปีผลิต 2015-2021)
 8. ณ วันที่สมัคร รถจักรยานยนต์ที่ต้องการสมัครสินเชื่อต้องปลอดภาระ คือผู้ขายจะต้องมีเล่มทะเบียนเป็นชื่อของตนเองอย่างน้อย 6 เดือน
 9. สินเชื่อ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ) สำหรับรถมอเตอร์ไซค์และรถ บิ๊ก ไบค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อ
กรุณากรอกชื่อและนามสกุล
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกรหัสไปรษณีย์
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
ความยินยอม
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) และหรือ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ("ผู้ให้บริการ") เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

ขออภัยเนื่องจากระบบเกิดขัดข้อง

//]]>