รถผ่อนอยู่ ก็ขอสินเชื่อได้
พิมพ์หน้านี้

รถผ่อนอยู่ ก็ขอสินเชื่อได้

เพิ่มเพื่อน

รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ เพียงผ่อนมาแล้วจำนวนงวดเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อนในสัญญาเดิม*

ไม่ว่าจะผ่อนอยู่ที่ไหน ก็มาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ที่ คาร์ ฟอร์ แคช

ภารกิจจัดระเบียบทางการเงิน กับ คาร์ ฟอร์ แคช รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ ที่ช่วยให้คุณรวมภาระทางการเงินไว้ที่เดียว ไม่ลืมจ่ายค่างวดหลายๆบิล วางแผนทางการเงินได้ง่ายขึ้น รับเงินส่วนต่างไว้เพิ่มสภาพคล่อง

 • ได้เงินก้อนใหญ่
 • ได้รับเงินเพิ่มเติมเสริมสภาพคล่อง หากมีเงินเหลือจากการปิดภาระเดิม
 • วงเงินสูงถึง 100% ของมูลค่าประเมินรถยนต์ ของธนาคาร
 • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน
 • สมัครได้ง่ายๆ เพียง กรอกฟอร์ม สมัครสินเชื่อออนไลน์ แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดสินเชื่อสาขาใกล้บ้าน

*ลูกค้าสถาบันอื่น ผ่อนมาแล้วจำนวนงวดเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อนในสัญญาเดิม
ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ผ่อนชำระค่างวดมาแล้วเกิน 18งวด

apply.pngLINE.png
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรถผ่อนอยู่ที่อื่น
 • เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระอยู่ กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
 • ผ่อนชำระมาแล้ว ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อนในสัญญาเดิม
 • ผู้สมัคร จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้สมัคร จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรถผ่อนอยู่ที่ คาร์ ฟอร์ แคช หรือกรุงศรี ออโต้
 • เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระอยู่กับ คาร์ ฟอร์ แคช หรือกรุงศรี ออโต้
 • ผ่อนชำระมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า18 งวดของระยะเวลาผ่อนในสัญญาเดิม
 • ผู้สมัคร จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้สมัคร จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

  1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
  2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

   • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

  3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
  5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนา ภ.พ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
  5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
  6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
  9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

ย้อนกลับ