จ่ายค่างวดผ่าน KMA ใน GO by Krungsri Auto Application
พิมพ์หน้านี้

จ่ายค่างวดผ่าน KMA ใน GO by Krungsri Auto Application

กรุงศรี ออโต้ ขอมอบคะแนนเดอะวัน 800 คะแนน / สัญญา / เดือน สูงสุด 4,800 คะแนน (มูลค่า 600 บาท) เพื่อขอบคุณที่ท่านได้ชำระค่างวดผ่านช่องทาง KMA ในแอป GO by Krungsri Auto ท่านสามารถรับคะแนนผ่าน GO by Krungsri Auto แอป ล็อกอินแล้วเลือก GO WOW เลือกแบนเนอร์สรหัส KMAPAY ในหมวดรับคะแนนเดอะวัน

ดาวน์โหลดแอป GO by Krungsri Auto! http://onelink.to/9jc3r

สอบถามเงื่อนไขพิเศษที่ท่านได้รับ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 
 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสินเชื่อรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ของกรุงศรี ออโต้ (ยกเว้นคาร์ ฟอร์ แคช โปะ , คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ , คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ และ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ พร้อมใช้) ที่ชำระค่างวดครบและตรงตามกำหนด ผ่านช่องทาง KMA ใน GO by Krungsri Auto ได้สิทธิรับ The1 Point 800 คะแนน / สัญญา / เดือน สูงสุด 4,800 คะแนน (มูลค่า 600 บาท)
 2. ลูกค้าจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในรอบบิลที่ผ่านมา
 3. ช่องทางการจ่ายค่างวดที่ร่วมรายการ: แอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (Go by Krungsri Auto) เลือกช่องทาง KMA
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วันที่ 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566
 5. สงวนสิทธิ์จำกัด The1 Point 800 คะแนน / สัญญา / เดือน และจำกัดจำนวน 300,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 6. ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง SMS เพื่อแจ้งสิทธิรับ The1 Point ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ชำระค่างวดครบและตรงตามเงื่อนไข
 7. ผู้ให้บริการสินเชื่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กรณีมีข้อมีพิพาท คำตัดสินของผู้ให้บริการสินเชื่อถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน
 
 1. การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (Go by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อเป็นสมาชิก เดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 2. ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการร่วมแคมเปญกับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่หน้าแคมเปญตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับข้อความ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการร่วมแคมเปญกับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. ลูกค้า 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสมได้ 1 ครั้ง ต่อเดือน สูงสุด 6 ครั้ง
 6. ผู้ให้บริการสินเชื่อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการคะแนนเดอะวัน
 7. การสมัคร หรือเชื่อมต่อ เดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้
 8. กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิกและเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 9. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 10. ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ย้อนกลับ