ซิ่งให้ไว บิ๊ก ไบค์ ขอสินเชื่อรับวงเงินเต็มร้อย
พิมพ์หน้านี้

ซิ่งให้ไว บิ๊ก ไบค์ ขอสินเชื่อรับวงเงินเต็มร้อย

เพิ่มเพื่อน

ซิ่ง บิ๊ก ไบค์ สบายใจกว่าเดิม กับวงเงินขอสินเชื่อเต็มร้อยที่ คาร์ ฟอร์ แคช

ให้ชาวไบค์เกอร์ยิ้มได้เต็มร้อยเสริมสภาพได้คล่องด้วยรถบิ๊กไบค์ คู่ใจ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ซีซีเท่าไร ก็รับเงินก้อนใหญ่ได้ที่ คาร์ ฟอร์ แคช

แบบโอนเล่ม

แบบไม่โอนเล่ม

 • วงเงินสูงสุด 100% (ของราคาประเมิณบริษัท)
 • ผ่อนสบายสูงสุด 48 งวด
 • อนุมัติไว
 • ดอกเบี้ยต่อเดือนคงที่เริ่มต้น 0.39%*
 • วงเงินสูงสุด 100% (ของราคาประเมิณบริษัท)
 • ผ่อนสบายสูงสุด 48 งวด
 • อนุมัติไว รับเงินเร็ว ค่างวดไม่มี VAT
 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด


apply.pngLINE.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

หมายเหตุ
 1. รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี และราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป อายุรถดังกล่าวไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ.2015 - 2021) ในหน้าเล่มทะเบียน)
 2. ณ วันที่สมัคร รถที่ต้องการสมัครสินเชื่อต้องปลอดภาระ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อตนเองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน
 3. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
  • ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  • ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ / มอเตอร์ไซค์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • กรณีผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. เอกสารประกอบการสมัคร

  สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
  2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

   • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

  3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
  5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

ย้อนกลับ