คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1 DAY วันเดียว
พิมพ์หน้านี้

คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1 DAY วันเดียว

th-(1).png

ต้องการเงินสด รถคุณช่วยได้

เติบโตแบบไม่ต้องรอ ทั้งรถยนต์ หรือ บิ๊กไบค์ ก็ตึ๊งได้ เพียงแค่ 1 วันก็ได้รับเงินทันใจ* ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสลงทุน ทั้งขยายกิจการ หรือภาระค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินอีกทั้งยังโปะได้ หมดภาระไว สบายใจ

 • รับเงินด่วนใน 1 วัน *
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เริ่มต้น 10% ต่อปี
 • โปะได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% จากราคาประเมินรถของผู้ให้บริการสินเชื่อ
 • โปะได้ หมดไว รถยังขับได้ตามปกติ
 
*เงื่อนไขของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1 DAY วันเดียว
 • ​ผู้สมัครสินเชื่อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชม. หรือ 1 วัน หลังจากผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคาร เฉพาะรับเงินโอนผ่านธนาคารกรุงศรี (หากเป็นธนาคารอื่นๆ จะเป็นไปตามรอบการโอนเงินที่ธนาคารกำหนด
 • เวลาที่ใช้ในการกำหนด 1 วัน หรือ 24 ชม คือ เวลาที่นับจากผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคารทาง SMS (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • เฉพาะรถยนต์และรถบิ๊กไบค์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • เฉพาะผู้สมัคร สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช โปะเท่านั้น
apply-(1).pngLINE-(1).png
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
คาร์ ฟอร์ แคช โปะ บิ๊ก ไบค์
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีรายได้ที่สามารถตรวจสอบที่มาได้ และมีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด
  1. พนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานเอกชน, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  2. เจ้าของกิจการที่มีทะเบียนการค้าและมีเอกสารแสดงรายได้ มีกิจการเป็นของตัวเองที่สามารถตรวจสอบการมีอยู่จริงและพิสูจน์ได้
 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้สมัครมีรถเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นโอนจากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น หรือ บุคคลในครอบครัว
 • ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีรายได้ที่สามารถตรวจสอบที่มาได้
  และมีรายได้ 2 เท่าของค่างวด
 • ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • มีรถเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • พนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานเอกชน, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  ซึ่งต้องมีเอกสารแสดงรายได้เป็น สลิปเงินเดือน
  หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลัง 2 เดือน, สำเนาสมุดบัญชีเงินนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • เจ้าของกิจการที่มีทะเบียนการค้าและมีเอกสารแสดงรายได้ มีกิจการเป็นของตัวเองที่สามารถตรวจสอบกิจการมีอยู่จริงและพิสูจน์ได้
เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
 
เอกสารประกอบการสมัคร
คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
คาร์ ฟอร์ แคช โปะ บิ๊ก ไบค์
 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เอกสารแสดงรายได้เป็นสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • งบการเงิน หรือ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
  • สำเนา ภ.พ.20 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นของกิจการ
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน หรือ ที่ตั้งกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ
  หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด


apply-(1).pngLINE-(1).png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

ย้อนกลับ